Tính năng sấy khô cảm giác ECO sẽ không hoạt động
Máy giặt-máy sấy của tôi không còn hiệu quả như trước nữa