Các vấn đề liên quan đến tiếng ồn

Tủ lạnh của tôi dường như luôn chạy
Tủ lạnh không có sương giá của tôi có vẻ rất ồn so với tủ lạnh cũ của tôi
Tủ lạnh của tôi ồn ào

Các vấn đề liên quan đến nước và đá

Sương giá và nước đá đang xuất hiện trên mặt trước của chiếc tủ lạnh Không bị đóng băng của tôi?
Có những giọt hơi ẩm ở mặt dưới của ngăn đựng salad của tôi
Những giọt đá đã rã đông trên Tủ lạnh sẽ đi đâu?
Có hơi ẩm trên đế bên trong tủ lạnh của tôi

Các vấn đề liên quan đến ngoại hình

Thiết bị của tôi không ổn định
Tôi có thể đảo ngược các cánh cửa trên tủ lạnh độc lập của mình không?

Các vấn đề liên quan đến nhiệt độ, hiệu suất và cảnh báo

Tại sao các mặt hàng sữa bị đông lại trong tủ lạnh không có sương giá của tôi?
Thực phẩm của tôi không được tươi
Nhiệt độ tủ lạnh của tôi nên là bao nhiêu?

Các vấn đề khác

Đèn không tắt trên tủ lạnh tích hợp của tôi
Tủ lạnh của tôi có mùi do bị tràn