Sản phẩm Thời gian bảo hành Phạm vi bảo hành Bảo hành động cơ/ máy nén Dịch vụ bảo hành
Máy giặt - sấy 2 Năm Toàn bộ sản phẩm

10 năm

2 năm đối với các model:

- VWVC8502FW/FS

- VWVC9502FW/FS

- VWVC10502FS

- FFT CM11 8XB EE

- AWD712S2

Bảo hành tại nhà
Tủ lạnh
2 Năm Toàn bộ sản phẩm 10 năm Bảo hành tại nhà
Thiết bị bếp 2 năm Toàn bộ sản phẩm 2 năm Bảo hành tại nhà

Điều khoản và điều kiện

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH MỞ RỘNG (Read Now)

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH MỞ RỘNG DÀNH CHO SẢN PHẨM WHIRLPOOL

Digiworld chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, sử dụng sản phẩm Whirlpool trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến Quý khách chương trình bảo hành mở rộng dành cho Khách hàng mua các sản phẩm Whirlpool trong thời gian từ 01/07/2024 đến  31/12/2024 như sau:

  1. Nội dung chương trình

    Miễn phí kiểm tra, sửa chữa, thay thế linh phụ kiện với các trường hợp ngoài phạm vi bảo hành trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua hàng.[KD1]

  2. Phạm vi áp dụng
  3. Điều kiện áp dụng
  4. Lưu ý khác
Các trường hợp đủ điều kiện áp dụng chương trình thì được xem như trường hợp bảo hành thông thường và phải tuân thủ theo Chính sách bảo hành sản phẩm Whirlpool đã công bố.