Sản phẩm Thời gian bảo hành Phạm vi bảo hành Bảo hành động cơ/ máy nén Dịch vụ bảo hành
Máy giặt - sấy 2 Năm Toàn bộ sản phẩm

10 năm

2 năm đối với các model:

- VWVC8502FW/FS

- VWVC9502FW/FS

- VWVC10502FS

- FFT CM11 8XB EE

- AWD712S2

Bảo hành tại nhà
Tủ lạnh
2 Năm Toàn bộ sản phẩm 10 năm Bảo hành tại nhà
Thiết bị bếp 2 năm Toàn bộ sản phẩm 2 năm Bảo hành tại nhà

Điều khoản và điều kiện