Tìm kiếm sản phẩm
Filter
 • Công nghệ Cảm biến thông minh Giác quan thứ 6 - 6th SENSE
 • Hệ thống 3 dàn lạnh độc lập
 • Ngăn Chuyển đổi linh hoạt
73.690.000 ₫
 • Công nghệ Cảm biến thông minh Giác quan thứ 6 - 6th SENSE
 • Hệ thống 3 dàn lạnh độc lập
 • Ngăn Chuyển đổi linh hoạt
64.990.000 ₫
 • Ngăn mát Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freshlock
 • Ngăn đông Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freezelock
 • Ngăn đông chuyển đổi linh hoạt 6TH Sense FlexiFreeze 
42.190.000 ₫
 • Ngăn mát Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freshlock
 • Ngăn đông Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freezelock
 • Ngăn đông chuyển đổi linh hoạt 6TH Sense FlexiFreeze 
 
36.690.000 ₫
 • Công nghệ cảm biến thông minh Giác quan thứ 6 6th SENSE
 • Ngăn nhiệt độ thay đổi
 • Chức năng chuyển đổi 10 trong 1
20.190.000 ₫