Tìm kiếm sản phẩm
 • Giặt kép hơi nước và khử ozon
 • Làm mới bằng hơi nước và khử ozon
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
 
17.990.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
 
15.990.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
13.490.000 ₫
 • Công nghệ 6TH SENSE 
 • FreshCare+
 • Làm mới bằng hơi nước
12.490.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
12.490.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
11.190.000 ₫
 • Công nghệ 6TH SENSE 
 • FreshCare+
 • Làm mới bằng hơi nước
9.990.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
9.990.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
9.190.000 ₫
 • SaniClean 
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
 • Mâm giặt kháng khuẩn
12.990.000 ₫
 • StainClean 
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
 • Rinse Plus
11.690.000 ₫
 • SaniClean
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
 • Mâm giặt kháng khuẩn
11.490.000 ₫