Tủ lạnh của tôi dường như luôn chạy
Tủ lạnh không có sương giá của tôi có vẻ rất ồn so với tủ lạnh cũ của tôi
Tủ lạnh của tôi ồn ào