Sương giá và nước đá đang xuất hiện trên mặt trước của chiếc tủ lạnh Không bị đóng băng của tôi?
Có những giọt hơi ẩm ở mặt dưới của ngăn đựng salad của tôi
Những giọt đá đã rã đông trên Tủ lạnh sẽ đi đâu?
Có hơi ẩm trên đế bên trong tủ lạnh của tôi