Tính năng sấy khô cảm giác ECO sẽ không hoạt động
Máy sấy của tôi không có điện
Máy sấy của tôi không còn hiệu quả như trước nữa