Các vấn đề liên quan đến tiếng ồn

Máy giặt-máy sấy của tôi ồn ào và không ổn định

Sự cố rò rỉ

Máy giặt-máy sấy của tôi bị rò rỉ

Hoạt động

Dầu xả vải của tôi không bị lấy đi
Máy giặt-máy sấy của tôi đang dừng giữa chu kỳ
Tại sao kết quả rửa của tôi kém?
Có một đèn nhấp nháy trên máy giặt-máy sấy của tôi
Máy giặt-máy sấy của tôi quá lâu
Máy giặt-máy sấy của tôi sẽ không quay
Máy giặt-máy sấy của tôi dường như không có nguồn điện
Máy giặt-máy sấy của tôi sẽ không trống
Có mùi từ máy giặt-máy sấy của tôi

Các vấn đề liên quan đến hiệu suất và nhiệt độ

Tính năng sấy khô cảm giác ECO sẽ không hoạt động
Máy giặt-máy sấy của tôi không còn hiệu quả như trước nữa

Kiểm soát và quay số các vấn đề liên quan

Máy giặt-máy sấy của tôi tiếp tục lộn xộn sau khi chương trình kết thúc
Quay số của tôi không quay