Quay số của tôi không quay
Máy sấy của tôi tiếp tục lộn xộn sau khi chương trình kết thúc