Tôi có thể xếp máy sấy vào máy giặt của mình không?