Tìm kiếm sản phẩm
 • Giặt kép hơi nước và khử ozon
 • Làm mới bằng hơi nước và khử ozon
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
 
17.990.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
 
15.990.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
13.490.000 ₫
 • SaniClean 
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
 • Mâm giặt kháng khuẩn
12.990.000 ₫
 • StainClean 
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
 • Rinse Plus
11.690.000 ₫
 • StainClean 
 • Rinse Plus
 • Giặt tay Bionic
9.490.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Giặt khí nóng
 • Vệ sinh lồng giặt
17.690.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Giặt khí nóng
 • Vệ sinh lồng giặt
16.690.000 ₫