Tìm kiếm sản phẩm
  • Công nghệ Cảm biến thông minh Giác quan thứ 6 - 6th SENSE
  • Hệ thống 3 dàn lạnh độc lập
  • Ngăn Chuyển đổi linh hoạt
73.690.000 ₫