Tìm kiếm sản phẩm
  • Ngăn mát Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freshlock
  • Ngăn đông Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freezelock
  • Ngăn đông chuyển đổi linh hoạt 6TH Sense FlexiFreeze 
42.190.000 ₫