Tìm kiếm sản phẩm
  • Công nghệ Cảm biến thông minh Giác quan thứ 6 - 6th SENSE
  • Hệ thống 3 dàn lạnh độc lập
  • Ngăn Chuyển đổi linh hoạt
64.990.000 ₫
  • Ngăn mát Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freshlock
  • Ngăn đông Cảm biến nhiệt thông minh 6TH Sense Freezelock
  • Ngăn đông chuyển đổi linh hoạt 6TH Sense FlexiFreeze 
 
36.690.000 ₫
  • Công nghệ cảm biến thông minh Giác quan thứ 6 6th SENSE
  • Ngăn nhiệt độ thay đổi
  • Chức năng chuyển đổi 10 trong 1
20.190.000 ₫