Tìm kiếm sản phẩm
 • Công nghệ 6TH SENSE 
 • FreshCare+
 • Làm mới bằng hơi nước
12.490.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
12.490.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Chống dị ứng
 • Vệ sinh lồng giặt
11.190.000 ₫
 • StainClean 
 • Rinse Plus
 • Động cơ truyền động trực tiếp ZEN
10.490.000 ₫
 • StainClean 
 • Rinse Plus
 • Giặt tay Bionic
7.990.000 ₫
 • StainClean 
 • Rinse Plus
 • Giặt tay Bionic
6.990.000 ₫
 • Giặt sát khuẩn
 • Giặt khí nóng
 • Khử trùng lồng giặt
16.490.000 ₫