Máy giặt sấy SaniCare 9.5KG/7KG (WWEB95702FG)
Máy giặt cửa trên StainClean 10.5kg Bạc (VWVC10502FS)
Máy giặt cửa trên StainClean 9.5kg trắng và bạc (VWVC9502FW/FS)
Máy giặt cửa trên StainClean 8.5kg trắng và bạc (VWVC8502FW/FS)
Máy sấy thông hơi 7kg (AWD712S2)
Máy sấy ngưng tụ FreshCare +, 8kg (FFT CM11 8XB EE)
Máy giặt sấy SaniCare 10.5KG / 7KG (WWEB10702FG/FW)
Máy giặt cửa trên SaniClean 10kg (VWIID1002FG)
Máy giặt cửa trên SaniClean 11.5kg (VWIID11502FG)
Máy giặt Supreme OxyCare 10.5kg (FWMD10502FG)