Thanh nướng thạch anh
Rã đông nhanh
Khởi động nhanh
Chức năng làm nở bột
Chức năng làm sữa chua